CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ ÁN
THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ NHỊP SỐNG TRẺ
Kính gửi:
- Phòng Công tác Sinh viên
- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
- Ban điều hành các câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện
Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và giao lưu của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, hướng sinh viên đến các loại hình sinh hoạt tập thể lành mạnh, có định hướng của các tổ chức đoàn thể; Ban chủ nhiêm lâm thời xây dựng Đề án Thành lập Câu lạc bộ Nhịp sống trẻ với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP:
- Tạo ra một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho sinh viên trong và ngoài nhà trường.
- Mang đến cho sinh viên một sân chơi với chi phí thấp so với tham gia các dịch vụ giải trí bên ngoài.
- Tạo môi trường để phát triển các kỹ năng cho các bạn sinh viên có nhiệt tình với các phong trào tình nguyện cũng như các hoạt động gắn với chuyên ngành đào tạo.
- Mang đến cơ hội phát huy năng lực cho các bạn sinh viên theo học chuyên nghành nghệ thuật.
- Tạo ra công việc cho một số bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cần nhu cầu làm thêm.
- Mở rộng kiến thức hiểu biết xã hội cho sinh viên, nâng cao trình độ trong một số lĩnh vực ngoài chuyên nghành đào tạo của nhà trường.
II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG:
Câu lạc bộ Nhịp sống trẻ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Phòng Công tác Sinh viên và BCH Đoàn Thanh niên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, do ban điều hành các câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện nhà trường phụ trách quản lý.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
1. Về cơ cấu:
- Câu lạc bộ Nhịp sống trẻ có cơ cấu tổ chức như sau gồm: 1 Chủ Nhiệm, 2 Phó Chủ Nhiệm và 3 ủy viên.
- Ban chủ nhiệm lâm thời sẽ được bầu lại sau 01 năm hoạt động, hằng năm CLB sẽ tổ chức kiện toàn ban chủ nhiệm.
- Ban Chủ Nhiệm có trách nhiệm nhận nhiệm vụ từ Phòng Công tác Sinh viên, BCH Đoàn Thanh niên, Ban điều hành các CLB Sinh viên tình nguyên; lên chương trình, kế hoạch hoạt động và có trách nhiệm hướng dẫn thành viên thi hành, chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc.
2. Thành viên trong câu lạc bộ:
- Là sinh viên có đủ nhiệt tình tham gia hoạt động Đoàn.
- Có ý thức rèn luyện, phẩm chất đạo đức tốt.
IV. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ:
1. Quyền lợi:
- Được tham gia tất cả các hoạt động trong trường cũng như ngoài xã hội do Phòng Công tác Sinh viên, BCH Đoàn Thanh niên trường Đại học Văn hóa Hà Nội và ban điều hành các CLB Sinh viên tình nguyện tổ chức.
- Được tham gia các hoạt động do câu lạc bộ tổ chức. Được giao lưu học tập về chuyên nghành âm nhạc (đàn,hát,thu âm,mix nhạc), đồ họa (quay - dựng video,xử lý hình ảnh)
- Được hỗ trợ thu âm,quay video clip khi câu lạc bộ xây dựng phòng thu âm,phòng dựng.Giới thiệu,hỗ trợ công việc làm thêm khi có đủ năng lực
2. Nghĩa vụ:
- Các thành viên trong CLB hoạt động theo sự hướng dẫn của Ban Chủ Nhiệm, nhận nhiệm vụ trực tiếp từ người quản lí, chịu trách nhiệm trước CLB về hiệu quả công việc.
- Các thành viên trong CLB thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Chủ Nhiệm.
- Thành viên đóng góp ý kiến về CLB để hoạt động CLB tích cực và hiệu quả hơn.
V. HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ:
1. Tổ chức sân chơi “Hát cho nhau nghe”:
1.1. Thời gian: từ 19h00-22h00 các tối thứ Bảy hằng tuần.
1.2. Địa điểm: Sân Kí túc xá Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
1.3. Hình thức:
- Sinh viên trong và ngoài Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đến tham gia sẽ đăng kí theo thứ tự những ca khúc mà mình yêu thích để thể hiện trên sân khấu.
- Dành 15 phút giữa giờ để đưa ra những nội dung khác đan xen với nội dung chương trình như :
+ Tuyên truyền pháp luật
+ Giao lưu gặp gỡ nhân vật tiêu biểu của trường để các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu, noi gương, đồng thời khích lệ tinh thần, khen thưởng kịp thời những nhân vật tiêu biểu.
+ Khiêu vũ hiện đại (cha cha, tango, disco . . . )
+ Biểu diễn nhạc cụ
+ Biểu diễn các tiết mục múa, kịch ngắn
+ Biểu diễn khả năng cá nhân (xiếc, ảo thuật,võ thuật,hiphop. . .)
+ Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về các ngành nghề, lĩnh vực ngoài học tập.
2. Tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin về công nghệ thông tin:
- Tổ chức các buổi tọa đàm, tìm hiểu về công nghệ thông tin, sử dụng internet...
- Giúp đỡ các bạn sinh viên chưa thành thạo công nghệ thông tin có kĩ năng và kiến thức sử dụng phục vụ cho học tập.
3. Biên tập và đảm nhiệm chương trình phát thanh đưa tin cùng chương trình Quà tặng âm nhạc tại Ký Túc Xá
4. Phối hợp thực hiện cũng như giao lưu với các đội tình nguyện khác nhằm thúc đẩy phong trào Đoàn – Hội và hoạt động tình nguyện trong trường phát triển.
VI. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG:
- Nguồn thu từ hội phí của các thành viên.
- Nguồn thu từ hoạt động bán hàng trong các chương trình hoạt động của CLB.
- Nguồn hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nhà trường.

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2011
T/M. BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI
Chủ nhiệm


MAI TRẦN LÂM